Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij, echter staat de sector behoorlijk onder druk. In het AgroBots-project ontwikkelen technologie-aanbieders, onder andere van de TU Eindhoven, en eindgebruikers in de agrofood negen concrete oplossingen voor de open teelten. Door slim(mer) te werken kan de teler namelijk zijn werk vergemakkelijken, automatiseren, optimaliseren en opwaarderen.

Lees hier het hele artikel