Onderwerp van deze uitzending is computational pathology. Kunstmatige Intelligentie om de radioloog te ondersteunen kennen we natuurlijk al langer en begint steeds meer ingevoerd te raken in dagelijkse operationele processen. Denk aan software voor het scannen en analyseren van longscans voor het detecteren van kanker. Maar het gebruik van AI bij pathologie heeft een aantal extra uitdagingen. Zo zijn pathologen nog niet altijd gewend aan een digitale workflow, en gebruiken ze vaker een microscoop dan slimme software. Daarbij zijn kosten voor het invoeren van een digitale workflow hoog. Toch biedt AI grote mogelijkheden om de kwaliteit van weefselonderzoek te verbeteren en het proces efficiënter te maken. De sprekers in deze podcast hebben als doel om de komende jaren grote stappen te zetten in het invoeren en ondersteunen van de digitale workflow voor de patholoog.

We doen dat met:

  • Katrien Grundberg, hoofd afdeling pathology Radboudumc;
  • Jeroen van der Laak, onderzoeker computational pathology bij Radboudumc;
  • en Patrick de Boer, mede-oprichter van patholyt, een startup op basis van de bij Radboudumc ontwikkelde kennis.