Een oproep van HollandBIO:

Het is hard nodig om de testcapaciteit naar SARS-CoV-2 in Nederland te vergroten. Daarom is een taskforce ingesteld die onder leiding van Feike Sijbesma deze opschaling coördineert. Op dit moment werkt de taskforce aan het opschalen van de capaciteit van de Nederlandse diagnostische laboratoria. Daarnaast brengt het momenteel ALLE niet diagnostische laboratoria die PCRs kunnen draaien met MINIMAAL 1000 tests per dag in kaart. HollandBIO is gevraagd hierbij te helpen.

Namens de taskforce de dringende vraag:

Heeft jouw laboratorium een capaciteit van minstens 1000 RT-PCR tests per dag? (Ja/Nee).

Zo ja, neem dan contact op met HollandBIO’s Leonie: Leonie.White-Scholten@hollandbio.nl.

Geef in de mail aan:

·       Welk PCR platform, nucleotide extractie robot en liquid handler er wordt gebruikt;

·       Welk type van de apparatuur aanwezig is;

·       Hoeveel (van elk type) apparatuur er aanwezig is;

·       Hoeveel RT-PCR testen er per dag uitgevoerd kunnen worden.

·       Of er een ML-2/BSL-2 labruimte aanwezig is.

Veel dank,

Annemiek Verkamman