Voormalig Chairman IBM Europe en CEO IBM BeNeLux, Harry van Dorenmalen, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting Health Valley Netherlands. Hij volgt hiermee René Penning de Vries na 8 jaar op. Het stokje wordt formeel per 15 februari 2021 overgedragen.

“Het verbinden van zorg, bedrijfsleven, wetenschap en de overheid verloopt al goed in ons land, maar er is een extra stap nodig om nog sneller, meer impact te realiseren voor de gezondheid en de zorg van morgen. Health Valley is ideaal gepositioneerd om die rol zowel regionaal, landelijk en internationaal nog meer kleur te geven. Vanuit deze nieuwe rol ga ik mij dan ook hard maken, dat verbindingen tot (nog) meer concrete resultaten gaan leiden”, aldus Harry van Dorenmalen.

Bekend in de wereld van zorg, innovatie en digitalisering
Harry is betrokken bij tal van maatschappelijke organisaties en is onder andere voorzitter van de digitaliserings commissie van VNO-NCW, voorzitter van SportInnovator en tevens voorzitter van de taskforce ‘Samen Vooruit’. Hierbij werken ICT-leveranciers samen aan oplossingen waarmee de benodigde technologische versnelling voor gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk wordt.

Afscheid René Penning de Vries
Na zich 8 jaar als bestuursvoorzitter voor Health Valley te hebben ingezet, draagt René Penning de Vries met voldoening de voorzittershamer over tijdens het Health Valley Event op 10 & 11 maart. Mede door zijn inzet is Health Valley uitgegroeid tot een professionele en volwassen clusterorganisatie, klaar voor de volgende fase. Het netwerk is gegroeid naar 200 partners, Health valley is betrokken bij 50 innovatieprojecten en heeft gezorgd voor 1500 matches tussen partners. Het netwerk is regionaal en nationaal actief, maar in toenemende mate ook internationaal.

Over Health Valley
Health Valley is het meest vooruitstrevende zorginnovatienetwerk van Nederland. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. In het netwerk versnellen we impactvolle innovaties, om de gezondheid en zorg van morgen vandaag al mogelijk te maken!