De besturen van de innovatienetwerken Health Valley en Health Innovation Park (HIP) hebben de intentie uitgesproken om dit jaar, met het belang van partners en leden voorop, toe te werken naar integratie. Ze werken middels een bestuurlijke fusie toe naar één krachtig nationaal zorginnovatienetwerk, met een sterke verankering in Oost-Nederland, onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Het nieuwe netwerk gaat opereren onder de naam “Health Valley”.

Ambitie: impactvolle innovaties versnellen
Jeanine de Regt, directeur HIP en Chris Doomernik, directeur Health Valley: “De ambitie van deze integratie is om nog meer bij te dragen aan de versnelling van impactvolle innovaties. Gericht op de aanpak van maatschappelijke problemen op het vlak van gezondheid en zorg. We vormen samen Nederlands’ meest vooruitstrevende zorginnovatienetwerk, dat alle stakeholders verbindt èn samenwerkt in projecten en programma’s.”

Gezondheidszorg staat onder druk
Chris Doomernik: “De COVID-19 pandemie heeft de gezondheidszorg sterk onder druk gezet. Daar komt bij dat de bevolking vergrijst terwijl er meer mensen zijn met chronische ziekten. Er moet iets gebeuren om de zorg te handhaven op het niveau dat we zo gewend zijn. Zo zullen burgers en patiënten meer dan ooit moeten bijdragen aan hun eigen gezondheid door juiste keuzes en gedrag. Innovatie speelt een grote rol om dit allemaal mogelijk te maken. En daar werken wij dagelijks aan. Daarmee dragen we bij aan gezonde levensjaren en beschikbare zorg voor iedereen èn aan economische groei.”

Jeanine de Regt voegt hieraan toe: “Om te innoveren moet je samenwerken. Schakelen met en tussen bedrijven, aanbieders van zorg en welzijn, kennisinstellingen, overheden en burgers. Lokaal, in de regio, landelijk en ook internationaal. Met de integratie van onze netwerken ontstaat er een krachtig speelveld voor innovatie en ondernemerschap.”

Eén netwerk met lokale worteling
Het nieuwe netwerk hecht aan lokale worteling en zal vanuit de bestaande vestigingen in Zwolle en Nijmegen blijven werken. Daar wordt een locatie in Enschede aan toegevoegd. “Met deze krachtenbundeling wordt straks één netwerk gevormd, dus één aanspreekpunt voor stakeholders en opdrachtgevers. Het nieuwe netwerk, met als jaarlijks hoogtepunt het Health Valley Event, versterkt het profiel van Oost-Nederland als toonaangevende regio op het gebied van Life Sciences & Health,” Aldus de bestuursvoorzitters Rob Dillmann (HIP) en Harry van Dorenmalen (Health Valley).