Duurabel is sinds enkele maanden gevestigd in MMP op de TU/e Campus. Welkom op de campus en in de community van Kadans! Waarvoor staat Duurabel? Wat moet de community van Kadans over jullie weten?
Duurabel BV is sinds 1 maart 2020 gevestigd in het MMP op de TU/e Campus alwaar de werkmaatschappij Digital Asset Sensoring BV is gevestigd. Duurabel zijn Co – Creators in rendabel en toekomstbestendig vastgoed en vooral strategisch partner in vastgoedinnovatie, via Digital Asset Sensoring BV wordt de data science for smart Real Estate ontwikkelt in samenwerking met de TU/e en overige stakeholders.

Wie zijn de mensen achter Duurabel?
Stephan de Kievit en Ed Veldhuizen hebben ruim 20 jaar kennis opgebouwd in de onderhoud, renovatie en vastgoedbranche en samengebracht in één bedrijf Duurabel BV. De gecombineerde kennis en kunde is een waardevolle aanvulling gebleken voor vastgoed met duurzaamheids- en energie vraagstukken betreffende de energie transitie en de digitale innovatie vastgoed.

Waarom heeft Duurabel gekozen voor de TU/e Campus en specifiek MMP als vestigingslocatie?
Duurabel is gevestigd op de campus TU/e te Eindhoven vanwege de technologische expertise en de innovatieve dynamiek, hierdoor blijven wij continue betrokken bij technologische ontwikkelingen en kunnen wij tevens doelgericht samenwerken met de studenten aan het project DASLab.

Wat zijn jullie verwachtingen van jullie aanwezigheid in MMP en op de campus? Wat willen jullie bereiken?
Duurabel werkt in co-creatie met de TU/e aan het door ontwikkelen van het Digital Asset Sensoring (kortweg DAS) en het Digital Solar Sensoring (kortweg DSS) programma. In het kort toetst deze digitale technologie d.m.v. sensoren de degradatie/prestatie/conditie van zowel de bouwkundige gebouwschil van vastgoed als die van PV/PVT panelen zodat optimalisaties in de exploitatie en vooral duurzaamheid worden bereikt. Wij richten ons met deze technologie met name op de vastgoedbeleggers en woningcorporaties.

Duurabel heeft in samenwerking met de TU/e het programma Digital Asset Sensoring (DAS) opgezet. Wat is DAS en wie zouden hiervan zeker gebruik moeten maken?
Duurabel werkt in co-creatie met de TU/e aan het door ontwikkelen van het Digital Asset Sensoring (kortweg DAS) en het Digital Solar Sensoring (kortweg DSS) programma. In het kort toetst deze digitale technologie d.m.v. sensoren de degradatie/prestatie/conditie van zowel de bouwkundige gebouwschil van vastgoed als die van PV/PVT panelen zodat optimalisaties in de exploitatie en vooral duurzaamheid worden bereikt. Wij richten ons met deze technologie met name op de vastgoedbeleggers en woningcorporaties.

Jullie hebben, samen met de TU/e, Wonen Limburg en Fruitpunch, EFRO OPZuid subsidie verkregen voor het project DASLab. Gefeliciteerd, een mooie prestatie! Wat houdt dit project in en wat levert het op?
Duurabel heeft kansen en innovatie mogelijkheden gezien in de “traditionele” vastgoedsector ten aanzien van conditie​metingen en voorspellend onderhoud. Samen met de TU/e is hieromtrent een technische haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar Digital Asset Sensoring (conditiemetingen aan de buitenschil van gebouwen). Het EFRO OPZuid project heeft als doel enerzijds de kosten met betrekking tot de beheerskosten, technische inspectiekosten, conditiemetingen te optimaliseren, solide en correct te maken.

Verder hebben jullie het duurzaamheid programma Digital Solar Sensoring gelanceerd. Wat is dit precies? En wat maakt dit innovatief?Middels testen en research is gebleken dat de eerste 10% vervuiling op PV-panelen visueel niet waarneembaar is, deze vervuiling draagt substantieel bij aan een voedingsbodem voor een versnelde vuilaanhechting dus ook aan een versnelde degradatie van de opwekkingscapaciteit! Naast de vervuiling door externe factoren zijn PV-panelen ook onderhevig aan een materiaal degradatie proces waardoor prestaties afnemen en daardoor het rendement en exploitatieverliezen. Tevens werken wij aan een ontwikkeling voor brand detectie, een onderwerp wat momenteel zeer actueel is.

Werken jullie, naast de TU/e, met andere organisaties die op de campus gevestigd zijn samen?
Vooralsnog werken wij nog niet concreet en actief samen met organisaties op de campus, wel is er inmiddels contact gelegd met Solarge BV.

Met welke op de campus gevestigde organisaties zouden jullie in de toekomst graag nog willen samenwerken?
Met organisaties die zich bezighouden met vastgoed, vastgoedbeheer, werktuigbouwkundig en elektrotechnische installatie zaken omtrent vastgoed en digitalisatie d.m.v. sensortechnieken.