Waar Nederland op innovatief gebied vooroploopt in de ontwikkelingen op roboticagebied, blijft in de praktijk de toepassing van robotica binnen de MKB-sector achter. Dit kan op termijn een serieus probleem opleveren voor de concurrentiepositie van veel bedrijven. Veel MKB-bedrijven hebben onvoldoende kennis van de mogelijkheden en toepassingen van robotica binnen hun organisatie. De huidige robots zijn namelijk al lang niet meer alleen inzetbaar voor grote bedrijven, maar zijn zowel financieel én praktisch te gebruiken binnen MKB-omgevingen.

Robotisering is niet alleen een zaak van techneuten
Om het MKB meer bekend te maken met de mogelijkheden én het gebruik van robotica heeft Holland Robotics samen met partners Breda RoboticsFieldlab RoboticsFontysAvans HogescholenGebremaNewton en Sensor Partners de handen in elkaar geslagen in het project MKB Robotiseert. Binnen MKB Robotiseert kunnen bedrijven op praktische en laagdrempelige wijze kennismaken met de verschillende mogelijkheden en toepassingen van robotisering. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling en scholing van medewerkers binnen de organisaties.