29 oktober heeft minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer door middel van een brief geupdatet over ontwikkelingen rond beleid en wet- en regelgeving rond biotechnologie. In de brief komen de Nederlandse reactie op de aanvangseffectbeoordeling van de Europese Commissie, de wijziging van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013, het plan om (in samenwerking met HollandBIO) een onafhankelijke verkenning naar de mogelijkheden voor verbetering rondom de huidige regelgeving omtrent ingeperkt gebruik uit te laten voeren en de nieuwe trendanalyse Biotechnologie die in 2022 opgeleverd wordt door COGEM en de Gezondheidsraad, naar voren.

Voor meer informatie, klik hier