De Kamer van Koophandel presenteert de KVK Innovatie Top 100 2020. Preceyes, gevestigd in Meulensteen House of Robotics, is een van de 100 meest innovatieve bedrijven van Nederland. Donderdag 26 november 2020 maakte KVK de namen bekend van de ondernemers die een plaats veroverd hebben in de 15e editie van de KVK Innovatie Top 100.

Netvliesaandoeningen zijn vooral in geïndustrialiseerde landen de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid. Behandeling vergt grote precisie en daarvoor zijn er te weinig goed opgeleide netvlieschirurgen. Met het Preceyes Surgical System kunnen zij, om instrumenten te positioneren en vast te houden, een precisie bereiken die wel 20 micrometer (0,02 millimeter) beter is. Dat vermindert de kosten en leidt tot betere resultaten.

Wereldwijd kampt 4 procent van de bevolking met slechtziendheid en door de vergrijzing en toenemende diabetes groeit het aantal exponentieel. Dit gaat gepaard met meer dan 5 miljard dollar medische kosten en 500 miljard dollar maatschappelijke kosten per jaar.

Kostenbesparingen

De biofarmaceutische industrie richt zich nadrukkelijk op slechtziendheid, met gentherapie als een van de veelbelovende nieuwe behandelingen. De vereiste precisie leidt echter tot grote onopgeloste uitdagingen. Preceyes’ technologie belooft aanzienlijke verbeteringen in het slagingspercentage en kostenbesparingen door standaardisatie.

Verbetering

De robotassistentie van Preceyes Surgical System maakt behandelingen mogelijk die te moeilijk zijn om handmatig uit te voeren en ook minder ervaren chirurgen kunnen bestaande behandelingen beter uitvoeren. Semi-automatisering vermindert het risico op onopzettelijke schade en door data-analyse kunnen de chirurgische prestaties worden verbeterd.

Topklinieken

Het systeem van Preceyes is CE-gekeurd. Er bestaat nog geen concurrerend product. Preceyes focust op duurzame samenwerking met topklinische instituten en industrie. Het systeem wordt verkocht en verhuurd als onderdeel van gezamenlijke onderzoekstrajecten en de resultaten dienen als basis voor een volgende productgeneratie. Onder andere Oogziekenhuis Rotterdam en centra in Oxford en New York gebruiken Preceyes Medical System al.