De Venture Challenge helpt startende ondernemers in de life sciences hun dienst of product naar de markt te brengen. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en ontwikkelen ze hun idee naar een solide businesscase. Zo kan de ’time-to-market’ worden verkort.

Coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

Veel wetenschappelijke vindingen halen nooit de markt. Vaak hebben ondernemende onderzoekers niet de ervaring en kennis die nodig is om een commerciële organisatie op te zetten en te komen tot een marktrijp product. Voor private investeerders en ervaren ondernemers is het in de opstartfase meestal nog te vroeg om in te stappen, bijvoorbeeld omdat de businesscase voor hen nog niet voldoende duidelijk is. De Venture Challenge helpt daarbij, door samen met de onderzoekers een goed doordachte businesscase te ontwikkelen. Dit geeft inzicht in wat nodig is om de vinding naar de markt te brengen.

Nieuwe vinding of toepassing naar de markt brengen

De Venture Challenge richt zich op teams van minimaal drie en maximaal vijf personen die van plan zijn vanuit een nieuwe start-up een product of dienst op het gebied van life sciences & health naar de markt te brengen. Het product of de dienst is gebaseerd op een nieuwe technologische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek betreft het een nieuwe therapie of medicijn, diagnosticum, medisch hulpmiddel of een technologie voor de verbetering van bestaande – of versnelling van de ontwikkeling van nieuwe – therapieën of medicijnen.
Het team bestaat in ieder geval uit de persoon die de wetenschappelijke vinding heeft gedaan en de overige oprichters van de start-up. Desgewenst kan het worden aangevuld met relevante adviseurs. Dat kan bijvoorbeeld een business developer zijn van een betrokken Knowledge Transfer Office.

Hoe werkt het

Geïnteresseerde partijen kunnen een aanvraag indienen bij NWO. Een door NWO samengestelde commissie selecteert de aanvragen. De geselecteerde deelnemers betalen een eigen bijdrage en ontvangen daarnaast voldoende subsidie voor de bekostiging van deelname aan de Venture Challenge, te besteden in de eerstvolgende ronde.
De ronde bestaat uit twee driedaagse bootcamps en regelmatige coachingsessies. Daarin werken de deelnemers onder begeleiding van ervaren coaches aan het opzetten of aanscherpen van hun businesscase. De begeleiding kan eventueel worden uitgebreid met experts en ondernemers uit de life sciences. Het gehele traject duurt tien tot twaalf weken. Aan het eind pitchen de deelnemers hun plannen voor een jury, bestaande uit onder meer ervaren ondernemers en investeerders.

Meer weten over de Venture Challenge? Klik op onderstaande knop voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden.