Amsterdam, 13 juni 2023 – Kadans Science Partner kiest voor de Technologie van bGrid om Plus Ultra Utrecht SMART te maken en geeft daarmee invulling aan het bereiken van de ESG-doelstellingen binnen de onderneming. Door het gebouw SMART te maken worden de gebouwsystemen slimmer ingeregeld en optimaal ingezet naar behoefte.

Johan van Gerven, Head of Development Kadans Science Partner: “Bij Kadans hebben we duurzaamheid al vanaf de start van onze nieuwste ontwikkelingen hoog in het vaandel staan. Onze gebouwen moeten niet alleen uitstekende faciliteiten bieden, maar ook gezondheid en welzijn uitstralen en faciliteren voor onze huurders. Door Plus Ultra Utrecht SMART te maken met bGrid kunnen we hier nog beter in voorzien. Hierdoor wordt Plus Ultra Utrecht écht future-proof”.

Wouter Kok, CCO van bGrid: “Wij zijn trots dat Kadans als gerenommeerde partij voor bGrid kiest. We hebben er vanaf het begin bewust voor gekozen om naast onze software die we in een microsoft-omgeving ontwikkelen ook verantwoordelijkheid nemen voor de hardware. Dat was geen voor de hand liggende keuze. Onze visie is dat je 100% zeker moet weten welke sensor waar hangt om harde data te realiseren. Alleen dan kun je opdrachtgevers echt helpen als het ESG en comfort van de medewerker betreft. En dat real-time kunnen valideren is een vereiste voor het goed laten presteren van een gebouw. Deze strategie werpt zijn vruchten af en deze opdracht zorgt voor mooie energie en het vertrouwen dat we op deze weg moeten doorgaan.”

Plus Ultra Utrecht (22.850 m2) biedt bedrijven de kans om te groeien op een prominente locatie gelegen op het Utrecht Science Park. Plus Ultra Utrecht wordt een toekomstbestendig en energieneutraal multi-tenant gebouw waar innovatieve start-ups en scale-ups actief op het gebied van Life Sciences en gezondheid ruimte krijgen om te innoveren en te groeien. Het nieuwe gebouw wordt een inspirerende en levendige ontmoetingsplek op het grootste science park van Nederland.  Plus Ultra Utrecht wordt in juni 2025 opgeleverd.

In nauwe samenwerking met Instaan Installaties en JWR installatietechniek is tot een kosteneffectieve integratie gekomen van deze geavanceerde technologie binnen de ontwikkeling van dit project. Door de toepassing van de bGrid technologie die zowel de hard- als software betreft is men in staat het energieverbruik beter te controleren en automatisch aan te sturen om zo aanzienlijke besparingen te realiseren. Daarnaast zorgt deze toepassing ervoor dat je verschillende aansturingen kan combineren en controleren vanuit één device.