In de podcast-serie ‘AI for Life’ gaan experts in Artificiële Intelligentie met elkaar in gesprek. Het zijn experts van Radboud AI en andere kennisinstellingen in de regio Nijmegen die beroepsmatig sleutelen aan data en algoritmes. Maar ook innovatieve ondernemers die deze kennis en expertise omzetten in zinvolle producten en diensten voor de samenleving komen hier aan het woord. Hoe gebruiken ze AI, welke afwegingen maken ze? Zien ze kansen, belemmeringen of onvermoede vergezichten?

AI-innovaties manifesteren zich steeds nadrukkelijker in het dagelijks leven. Ze analyseren medische beelden, ze staan je te woord (chatbots), ze lezen en reageren op je emoties, ze filteren zinvolle informatie uit enorme databergen en ze kunnen zelfs robots besturen in de zorg. In deze serie podcasts ‘AI for Life’ vertellen top-experts over de laatste ontwikkelingen in AI, die ze hier en nu zelf vormgeven.

De derde aflevering: AI en genetica

Door middel van meer DNA onderzoek weten we steeds meer over de genetische oorzaak van ziekten en aangeboren afwijkingen. Desondanks hebben we nog maar beperkt zicht op de exacte relatie tussen het in kaart gebrachte DNA en de aangeboren afwijkingen en kans op ziekten. Door relevante signalen beter op te sporen uit de groeiende berg data, kan Artificial Intelligence hier op nieuwe manieren een bijdrage leveren. Ook kan AI middels geavanceerde gezichtsherkenning de arts ondersteunen in het herkennen van zeldzame afwijkingen, om zo genetische afwijkingen te diagnosticeren. Door de grote hoeveelheid data liggen in de genetica grote kansen voor kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd komt snel de vraag naar voren: moeten we wel alles willen wat kan? In deze aflevering verkennen we dit onderwerp samen met Bert de Vries (klinisch geneticus Radboudumc), Christian Gillisen (klinisch geneticus Radboudumc), Helger IJntema (van het genoom laboratorium Radboudumc) en Max Hinne (AI onderzoeker Donders Instituut).

Klik op de onderstaande knop om de aflevering “AI en genetica” te beluisteren via Spotify.

De vierde aflevering: AI, wordt een Parkinson patient daar beter van?

Een ziektebeeld waarbij AI en sensordata een belangrijke rol kunnen spelen bij de diagnostisering en de behandeling is Parkinson. In deze vierde aflevering van de podcast AI for Life gaan we dieper in op dit onderwerp. We kijken naar de voordelen én de vragen die het inzetten van AI met zich meebrengt voor de patiënt, de behandelaar en de wetenschapper. Tom Heskes, hoogleraar AI (RU), Bas Bloem, hoogleraar neurologie en bewegingsaandoeningen (Radboudumc), en Luc Evers, promovendus bij het Donders Instituut, bespreken met elkaar in deze podcast een aantal van deze vragen, zoals: Hoe kan AI een patiënt met Parkinson helpen? En zijn de huidige sensordata betrouwbaar genoeg om diagnoses en voorspellingen te doen? Ook wordt gekeken hoe AI kan worden ingezet om signaal en ruis van elkaar te onderscheiden. De Radboud Universiteit, het Radboudumc en Donders Instituut doen uitgebreid onderzoek naar deze onderwerpen, in samenwerking met bedrijven als Verily Life Sciences. Aan het woord in deze podcast zijn:

Tom Heskes, hoogleraar AI bij Radboud Universiteit
Bas Bloem, hoogleraar neurologie en bewegingsaandoeningen bij Radboudumc
Luc Evers, promovendus bij Donders instituut die Tom en Bas als begeleiders heeft

Klik op de onderstaande knop om de aflevering “AI, wordt een Parkinson patient daar beter van?” te beluisteren via Spotify.