Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt via het vandaag officieel gelanceerde innovatietraineeship. Studenten van hogescholen krijgen hierbij na een stage als onderzoeker ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. Gedurende deze gehele periode is een lector van de hogeschool betrokken bij het onderzoek van de zogenoemde innovatietrainee. Ook worden de studenten gedurende die periode getraind in ondernemers- en managementvaardigheden.

De komende maanden zoeken hogescholen in hun regio ondernemers die een innovatietrainee kunnen plaatsen. Na goedkeuring van hun onderzoeksplannen kunnen de eerste trainees in januari 2021 beginnen. In de komende maanden kunnen  zo’n tweehonderd trainees starten. Met de regeling is 3,9 miljoen euro gemoeid.

Het innovatietraineeship is onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant dat op 11 november 2019 naar de Tweede Kamer werd gestuurd door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het is een initiatief van de topsectoren Chemie, Agri & Food en Logistiek dat wordt uitgevoerd door Regieorgaan SIA (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO).

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Innovatie is: van een slim idee een nieuw product maken. Waar mensen iets aan hebben, en waar je iets aan kunt verdienen. Daar hebben we ondernemers voor nodig. En zij hebben op hun beurt weer behoefte aan talent. Daarom hebben we samen met Regieorgaan SIA, de hogescholen en de Topsectoren het innovatietraineeship bedacht en opgezet. Daarmee krijgt het mkb-bedrijf een frisse kracht om mee te groeien met wat de tijd en klanten vragen, en doet de hbo-student werkervaring op. Samen laten hogescholen en mkb hiermee zien wat innovatie voor ons land betekent: nieuwe producten voor onze ondernemers, en werk voor onze talenten.”

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen zijn een natuurlijke partner voor het mkb als het gaat om innovatie. Het praktijkgerichte onderzoek is er immers op gericht om op korte termijn resultaten op te leveren. Precies waar het mkb behoefte aan heeft. Met het innovatietraineeship gaan we onze rol nog sterker invullen omdat gedurende het gehele traject de onderzoekgroep van de hogeschool nauw betrokken is.

Meer kennis naar mkb

Het mkb profiteert nog te weinig van nieuwe kennis die op hogescholen en andere kennisinstellingen aanwezig is. Het innovatietraineeship, dat geheel gericht is op het doen van praktijkgericht onderzoek binnen een onderneming, moet daar verandering in brengen. In het kader van het Kennis en Innovatie Convenant 2020-2023 stelt Regieorgaan SIA (onderdeel van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO) 3,9 miljoen euro beschikbaar zodat een docent-onderzoeker van een hogeschool de innovatietrainee gedurende anderhalf jaar kan begeleiden. Ook kan de trainee gebruik maken van de onderzoekfaciliteiten van de hogeschool. Daardoor krijgen ondernemers de kans om gewenste innovaties daadwerkelijk te implementeren.

Hogeschool en mkb-ers maken plannen

Hogescholen en de aan hogescholen gelieerde Centres of Expertise (CoE) zoeken de komende maanden mkb-partners in hun regio die een innovatietrainee willen aanstellen. Hun plannen worden in december 2020 beoordeeld door Regieorgaan SIA. In het plan staat onder andere hoe de hogeschool de begeleiding van de trainee vormgeeft en waar het onderzoek binnen de onderneming(en) op is gericht. Regieorgaan SIA stelt financiering beschikbaar voor de begeleiding van het onderzoek door de hogeschool. De ondernemer dient bereid te zijn om de trainee – na de stage en bij gebleken geschiktheid – een jaarcontract aan te bieden. De verwachting is dat de eerste innovatietrainees begin 2021 kunnen starten en hun traineeship beëindigen medio 2022. In totaal kunnen in de komende twee jaar zo’n tweehonderd trainees starten.

Geïnteresseerd in deelname aan het innovatietraineeship?

Inmiddels ontwikkelen 13 hogescholen plannen om in januari te starten met het innovatietraineeship

Geïnteresseerd in deelname aan het innovatietraineeship?

Inmiddels ontwikkelen 13 hogescholen plannen om in januari te starten met het innovatietraineeship.